ma t/m vr

08:00 – 10:35 uur
11:15 – 12:30 uur
13:30 – 15:00 uur

Afspraak

Afspraak soorten:

  • Telefonisch spreekuur, wordt gebruikt om uitslagen te bespreken of vragen te verduidelijken.
  • Consult op de praktijk, hier wordt één klacht behandeld.
  • Assistente spreekuur, hier worden specifieke handelingen uitgevoerd zoals het uitspuiten van oren, geven van periodieke injecties, hechtingen verwijderen, bevolkingsonderzoek uitvoeren, (24 uurs) bloedrukmeting, bloed afname.
  • Praktijkondersteuner somatiek: spreekuren voor CVRM, COPD, DM , boezemfibrilleren, ouderenzorg en stoppen met roken.
  • Praktijkondersteuner GGZ: na verwijzing door de huisarts voor psychische problematiek.
  • E-consulten, dit zijn online consulten en worden ingepland via het portaal over niet spoedeisende zaken.